ΕΣΠΑ

loading

0%

Τι είναι το MEGATRON;

Είναι ένα έργο για την ανάλυση μεγαδεδομένων ρομποτικού συστήματος υποβοηθούμενης βάδισης και 3D συστήματος καμερών για βέλτιστη κινητική αποκατάσταση.

Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη ασθενών με κινητικά ελλείμματα και διαταραχή βάδισης συνεπεία νευρολογικών νόσων σε φάση αποκατάστασης.

 

Στόχοι του έργου

Οι παρεμβάσεις θα αποτελούν

Ασκήσεις βάδισης με ρομποτικό μηχάνημα υποβοηθούμενης βάδισης και με μη ρομποτικές μεθόδους.

Αξιολόγηση με τρισδιάστατο σύστημα καμερών.

Ανάλυση δεδομένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης και μεγάλων δεδομένων (big data)

Βασική ιδέα του έργου

Αρχιτεκτονική Υψηλού Eπιπέδου

Σύντηξη δεδομένων (Data Fusion) από ετερογενείς πηγές.

datafusion

Υποέργα / Πακέτα εργασίας

ΠΕ1 – Σχεδιασμός Ευφυών Μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων

ΠΕ2 – Υλοποίηση ευφυών μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς

ΠΕ3 – Αξιολόγησης των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς

ΠΕ4 – Προδιαγραφές Εξοπλισμού, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργικότητα Συστημάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο